Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

«Αντιμετωπίσαμε με ρεαλισμό την ασφυκτική οικονομική κατάσταση που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, τακτοποιώντας όλες τις εκκρεμότητες που προήλθαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τρέχοντας τα ήδη συμβασιοποιημένα έργα, προκειμένου να ολοκληρωθούν και να αποδοθούν σε χρήση στους πολίτες. 
Στηριχθήκαμε στα πραγματικά δεδομένα και επιλέξαμε τον ορθολογικό επιμερισμό των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, στην εισήγησή του σχετικά με την τελική έκθεση αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Π.Κ.Μ., που παρουσιάστηκε κατά τη σημερινή, τελευταία συνεδρίαση του απερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

«Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2012-2014 διαχειριστήκαμε περιορισμένους κατά πολύ πόρους για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων του. Κατά συνέπεια, δώσαμε υψηλή προτεραιότητα αφενός στην αποπληρωμή οφειλών από ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα με βάση τις προϋπογεγραμμένες συμβάσεις τους και αφετέρου στην ολοκλήρωση και αποπληρωμή των συνεχιζόμενων δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία είναι συμβασιοποιημένα και υλοποιούνται. Υλοποιήσαμε έργα μεγάλης αναγκαιότητας για τους συμπολίτες μας, τα οποία παρουσίαζαν πλήρη ωριμότητα υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάσαμε νέα έργα πνοής για τον τόπο μας», διευκρίνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ξεχωριστή αναφορά στους περιορισμούς και στις δυσχέρειες της πλήρους υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Π.Κ.Μ., υπογραμμίζοντας την υποχρηματοδότησή του λόγω του περιορισμού των διαθέσιμων πόρων σε ποσοστό 48% από το αναμενόμενο, καθώς και την ασφυκτικά καθοδηγούμενη από τα αρμόδια υπουργεία κατεύθυνση της χρηματοδότησης σε ληξιπρόθεσμες οφειλές και συνεχιζόμενα έργα. «Από τις εκτιμώμενες εισροές του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 της Περιφέρειά μας, οι οποίες ανέρχονταν σε 741 περίπου εκατομμύρια ευρώ, οι πραγματικές πιστώσεις έφθασαν μόλις στο 52% και ανήλθαν σε 351,576,751.29», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δεν παρέλειψε να αναφερθεί «στις συνεχείς δυσχέρειες που ανέκυπταν σε κάθε φάση υλοποίησης των νέων έργων λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου και, σε πολλές περιπτώσεις, ανεπαρκούς θεσμικού και ελεγκτικού πλαισίου που αφορά στην υλοποίηση νέων έργων».

«Στο πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 2012 -2014 που υλοποιήθηκε στην Περιφέρειά μας, εργαστήκαμε στοχευμένα και μεθοδικά, ώστε να χαρτογραφήσουμε τις ανάγκες της περιοχής μας και να καταγράψουμε τις όποιες αδυναμίες, αστοχίες ή καθυστερήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουμε την άμεση λήψη αποφάσεων στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώσαμε το υπόβαθρο που θα καταστήσει δυνατή την ανίχνευση ευκαιριών στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, τα οποία θα αξιοποιήσουμε την επόμενη πενταετία. Θέλουμε και μπορούμε να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο ευέλικτοι, πιο αποτελεσματικοί. Οφείλει η κυβέρνηση να το καταλάβει και να μας αφήσει να λειτουργήσουμε στο πνεύμα και στο γράμμα του Καλλικράτη με θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια. Όχι στο μακρινό μέλλον, αλλά τώρα, στο ξεκίνημα της νέας μας θητείας», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ