Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΤΑ.

Την ευκαιρία τετράμηνης και οκτάμηνης απασχόληση σε 125 νέους υπαλλήλους, αποφοίτους Λυκείου, προσφέρουν καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων της χώρας. 

Στα ΕΛ.ΤΑ. Θεσσαλονίκης θα προσληφθούν για 8 μήνες 5 ΔΕ Διανομείς και 11 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, στης Κεντρικής Μακεδονίας 55 ΔΕ Διανομείς για 4 μήνες, στης Θεσσαλίας 15 ΔΕ Διανομείς για 8 μήνες κι άλλοι 14 ΔΕ Διανομείς για 4 μήνες, στης Ηπείρου 8 ΔΕ Διανομείς για 8 μήνες και 12 ΔΕ Διανομείς για 4 μήνες, στης Πιερίας 2 ΔΕ Διανομείς και 1 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης για 8 μήνες και στου Κλικίς 2 ΔΕ Διανομείς για 8 μήνες.

Στην ειδικότητα των Διανομέων απαιτείται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς επίσης και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Στην ειδικότητα των υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ζητείται Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών ή απολυτήριος τίτλος Λυκείου και γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Στα κριτήρια πρόσληψης, η εντοπιότητα είναι αυτή που θα παίξει τον μεγαλύτερο ρόλο. Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε πίνακα κατά κλάδο και ειδικότητα με τη σειρά του βαθμού εντοπιότητας.

Ανάμεσα σ' αυτούς που έχουν την ίδια εντοπιότητα, προηγούνται οι έχοντες τα κύρια προσόντα και ακολουθούν όσοι έχουν τα επικουρικά. Στη συνέχεια, η σειρά κατάταξης των υποψηφίων κάθε ομάδας καθορίζεται με τη βαθμολόγηση του χρόνου ανεργίας, ττου αριθμού τέκνων, του αριθμού ανήλικων τέκνων, του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών και της ηλικίας. Επίσης, η εμπειρία δίνει έξτρα μόρια, ενώ οι πολύτεκνοι θα έχουν προβάδισμα, αφού για κάθε τέκνο τους θα βαθμολογούνται με πενήντα επιπλέον μόρια. Υπενθυμίζεται πως θα μοριοδοτηθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 30 Μαΐου για τη Θεσσαλονίκη (τηλ.: 2310-277434), την Κεντρική Μακεδονία (τηλ.: 2310-289564), τη Θεσσαλία (τηλ.: 2410-237381) και την Ηπειρο (τηλ.: 26510-22080) και την 1η Ιουνίου για την Πιερία (τηλ. πληροφοριών 23510-31611) και το Κιλκίς (τηλ. πληροφοριών 23410-24265).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ