Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τον ΣΕΠΒΕ εκδήλωση με θέμα το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Τετάρτη 19/07/2017 η εκδήλωση με θέμα «Εφαρμόσιμες λύσεις για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR», στην αίθουσα Μάρκος Δούφος στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε ο ΣΕΠΒΕ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη από εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μέλη του ΣΕΠΒΕ, Πανεπιστημιακοί, Νομικοί Σύμβουλοι, Στελέχη Ανεξάρτητων Φορέων Πιστοποίησης, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών των κλάδων που επηρεάζονται άμεσα και σε υψηλό βαθμό από την εφαρμογή του GDPR.

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 679/2016 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016. Από τις 25 Μαΐου 2018, θα εφαρμόζεται ως νομοθέτημα αμέσου εφαρμογής από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με:
  • τα προσωπικά τους δεδομένα,
  • την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων,
  • την ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία και μεταβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • τις διαδικασίες διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 679/2016 αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο γιατί εκτός των νέων απαιτήσεων του Κανονισμού GDPR, πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο σε σχέση με το προηγούμενο, τα διοικητικά πρόστιμα για μη συμμόρφωση της επιχείρησης-οργανισμού φθάνουν στο 4% του ετήσιου Κύκλου Εργασιών.

Άλλα κρίσιμα σημεία που επηρεάζουν την φήμη και την ρευστότητα της επιχείρησης αποτελούν:
Η υποχρέωση ενημέρωση Αρχών και πελατών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η δημοσίευση των περιστατικών διαρροής προσωπικών δεδομένων
Οι αποζημιώσεις στα Άτομα των δεδομένων που υπέστησαν ζημιά.

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι:
κ. Ιωαννίδης Τάσος, General Manager Motive Συμβουλευτική, MSc in Quality Management, Information Security Management System (ISMS) & GDPR Expert Consultant, Information Technology Service Management System (ITSMS) Expert Consultant
κ. Χατζοπούλου Αργυρώ, Corporate Governance Manager TUV Austria Hellas, Information Technology and Services Lead Auditor, CISA, HISP, ISEB BCMP, CCSK, PRINCEII(P),CSX(F),CSASTAR
κ. Ρία Παπαδημητρίου, Founder Ria Papadimitriou & Associates, IT/IP/Privacy Lawyer, Mediator, Trainer, ADR/ODR Specialist, PhD candidate Aristotle University of Thessaloniki Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ