Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Απεργούν οι εργαζόμενοι στην «Εγνατία Οδό Α.Ε.» και είναι αντίθετοι στους καινούργιους σταθμούς διοδίων

Οι εργαζόµενοι στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προκηρύσσουν 24ωρη απεργία, για την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017, ηµέρα διεξαγωγής των διαγωνισµών κατασκευής σταθµών διοδίων Καβάλας και Στρυµονικού.
Οι εργαζόµενοι, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, στηρίζουν τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και των κοινωνιών της βόρειας Ελλάδας, ενάντια στην προβλεπόµενη, από την πρόσφατη Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση), κατασκευή και λειτουργία πολλών καινούργιων µετωπικών και πλευρικών σταθµών διοδίων στην Εγνατία οδό και στους κάθετους άξονές της.

«Με τις πρόσφατες εξελίξεις, καθίσταται αντιληπτό, πλέον, απ’ όλους, ότι τα προβλήµατα προκύπτουν αποκλειστικά από τη σχεδιαζόµενη παραχώρηση του αυτοκινητόδροµου, η οποία, καταφανώς, ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της. Με την απεργία µας διεκδικούµε και απαιτούµε:

  1. Την άµεση έναρξη υλοποίησης του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήµατος αναλογικών διοδίων στην Εγνατία οδό, µε φορέα υλοποίησης την «Εγνατία Οδό Α.Ε.».
  2. Τη διατήρηση του κόστους των διοδίων στα 3 λεπτά ανά χιλιόµετρο, το οποίο ανταποκρίνεται και επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης του αυτοκινητόδροµου, µε τους υφιστάµενους σταθµούς διοδίων. Είµαστε κάθετα αντίθετοι στον σχεδιαζόµενο υπερδιπλασιασµό του κόστους των διοδίων στα 7 λεπτά, που γίνεται µε αποκλειστικό κριτήριο την αύξηση της ελκυστικότητας της παραχώρησης της Εγνατίας οδού.
  3. Από την κυβέρνηση, τα κόµµατα, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της βόρειας Ελλάδας, να µελετήσουν τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα που έχουν ήδη δηµοσιευτεί και να συναινέσουν σε µία ενιαία πρόταση για τη δηµόσια διαχείριση της Εγνατίας οδού, µε κριτήρια τη διατήρηση του αναπτυξιακού της χαρακτήρα παράλληλα µε την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας της κυκλοφορίας.
  4. Την άµεση κατασκευή των Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και την άµεση εκτέλεση των εργασιών «βαριάς» συντήρησης οδοστρωµάτων που απαιτούνται σε επιµέρους τµήµατα του αυτοκινητόδροµου. Η διαρκής αναβολή τους, ώστε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παραχώρησης, θέτει σοβαρότατους κινδύνους υποβάθµισης της παρεχόµενης ασφάλειας της οδού.
  5. Από τη διοίκηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», να σταµατήσει, επιτέλους, να απασχολείται αποκλειστικά µε τους σκοπούς της παραχώρησης, να ασχοληθεί µε τα πραγµατικά προβλήµατα της εταιρίας και να εργαστεί µε σοβαρότητα, για την ολοκλήρωση του έργου της και στην κατεύθυνση της ανάπτυξής της.
  6. Από τον υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, την άµεση υλοποίηση των πρόσφατων δεσµεύσεων του, αναφορικά µε την αξιοποίηση της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», για την κατασκευή και διαχείριση έργων υποδοµών στη βόρεια Ελλάδα.

Παραµένουµε σταθεροί στην εναντίωσή µας στη σχεδιαζόµενη παραχώρηση του αυτοκινητόδροµου και του συνόλου, σχεδόν, του ήδη κατασκευασµένου στρατηγικού δικτύου αυτοκινητοδρόµων της βόρειας Ελλάδας µήκους 1.000 χλµ, γιατί είναι ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον, θα ωφελήσει µόνο τον πιθανό παραχωρησιούχο και θα επιβαρύνει περαιτέρω τους πολίτες από την αύξηση των διοδίων. Οι υπό παραχώρηση οδικές υποδοµές της Εγνατίας οδού έχουν χρηµατοδοτηθεί πλήρως, είναι ήδη κατασκευασµένες και δεν υφίσταται ουδεµία τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της παραχώρησής τους µε οικονοµικούς, ή/και τεχνικούς όρους», αναφέρει, ακόμα, το δελτίο Τύπου.


Μας κοινοποιήθηκε από k-tipos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ