Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Η αποτυχία της Ευρωζώνς - Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για την ανάκαμψη της Ελλάδας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ερευνών Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής, ΕΔΕΚΟΠ μετά την εκπόνηση μελέτης Η αποτυχία της Ευρωζώνης. Προτάσεις Οικονομικής Πολιτικής για την ανάκαμψη της Ελλάδας, που αποδεικνύει ότι με στοιχειώδη σχεδιασμό, προετοιμασία και αποφασιστικότητα, η έξοδος της χώρας από την Ευρωζώνη είναι απολύτως εφικτή, προβάλλει δύο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες του ΙΚΕ Δ. Μπάτσης, οι οποίες αναλύουν σε βάθος τη δομή των εμπορευματικών τιμών στην ελληνική οικονομία και την εφαρμοζόμενη πολιτική μείωσης των χρηματικών μισθών («εσωτερική υποτίμηση»). Και από τις δύο μελέτες συνάγεται ότι: (i) η εν λόγω πολιτική δεν μπορούσε να ήταν αποτελεσματική όσον αφορά τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, και (ii)απαιτούνται, αντιθέτως, διακλαδικά και διατομεακά στοχευμένες πολιτικές βάσει προγράμματος ενεργοποίησης της αναπτυξιακής διαδικασίας και, σε δεύτερη φάση, παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Εσωτερική Έναντι Εξωτερικής Υποτίμησης στην Ελληνική Οικονομία

Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται μία υποθετική εμπειρική σύγκριση των επιπτώσεων της εσωτερικής με την εξωτερική υποτίμηση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στη διαταξική κατανομή του κοινωνικού εισοδήματος της ελληνικής οικονομίας. Για αυτόν τον σκοπό, κατασκευάζονται δύο ομόλογα δυναμικά τιμιακά υποδείγματα εισροών-εκροών, τα οποία εφοδιάζονται με στατιστικά στοιχεία από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εσωτερική υποτίμηση συνιστά μία συγκριτικά αργή και αναποτελεσματική διαδικασία βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η οποία ανακατανέμει, επίσης, το εισόδημα υπέρ των κερδών, σε όχι ασήμαντο βάθος χρόνου.

περισσότερα...

Η Συμβολή Συνιστωσών Κόστους στη Διαμόρφωση των Τιμών της Ελληνικής Οικονομίας: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει του Πίνακα Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας έτους 2010

Το παρόν άρθρο εκτιμά την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ως αναλυτικό πλαίσιο την «Ανάλυση Εισροών-Εκροών» και αντλώντας τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Το κύριο εύρημα είναι ότι την σημαντικότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών έχουν τα κέρδη και οι εισαγωγές, και δευτερευόντως οι μισθοί. Περαιτέρω, οι εισαγωγές αποτελούν την σημαντικότερη συνιστώσα διαμόρφωσης των τιμών των εξαγωγών της οικονομίας, ενώ οι μισθοί αποτελούν την σημαντικότερη συνιστώσα της κρατικής κατανάλωσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν μπορούσε παρά να είναι αποτελεσματική μόνο ως προς την μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά όχι τόσο ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της οικονομίας ούτε ως προς τη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

περισσότερα...
Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (European Research Network on Social and Economic Policy, EReNSEP) είναι μία ανεξάρτητη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με βάση το Λονδίνο και γραφεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2016 με σκοπό να συμβάλει στην πολιτική συζήτηση στην Ευρώπη.
Το Δίκτυο φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως η κοινωνιολογία, η οικονομική και η πολιτική επιστήμη και συνδέει ερευνητές, ακτιβιστές και οργανώσεις από αρκετές χώρες της Ευρώπης.
Μέσα από δημοσιεύσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και δημόσιες εκδηλώσεις υψηλής προβολής, το EReNSEP στοχεύει να συμβάλει στην πολιτική συζήτηση. Βασικός του στόχος είναι η παραγωγή πολιτικών προτάσεων, που θα προσφέρουν συγκεκριμένες και εφικτές εναλλακτικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στις μέρες μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ