Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

«Μαύρα μαντάτα» για τους απόστρατους

Σε ημερίδα που οργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώ­σεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), μίλησε ο πρώην γ.γ. Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Ρωμανιάς, που μεταξύ άλλων είπε:

«Κανένας συνταξιούχος δεν έχει ενημέρωση για τις περικο­πές. Η σύνταξη είναι περιουσια­κό δικαίωμα και κανένας δεν έχει τη δυνατότητα να την κόβει χωρίς να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμε­νος. Δεν έχει γίνει αναλογιστική μελέτη για το συνταξιοδοτικό σύ­στημα. Στην εισηγητική έκθεση του τελευταίου νόμου, λέει ότι οι αλλαγές που έγιναν βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότη­τα του συστήματος, δεν κάνει λόγο για επίλυση. Συνεπώς, είναι πιθανό με τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, να υπάρξει νέα παρέμβαση και νέα μείωση των συντάξε­ων.

Νόμος 4334. Είναι νόμος που ήρθε έτοιμος από τους δανειστές και είχε τους πίνακες με τα όρια ηλικίας. Μεταξύ των διατάξεών του περιλαμβάνει νομοθετική ρύθμιση στα αγγλικά και στα ελλη­νικά, η οποία λέει ότι δεν θα εφαρ­μόσει τις τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Πα­ρόμοια ρύθμιση δεν έχει προ­ηγούμενο στην Ελλάδα. Το να ψη­φιστεί νόμος στη Βουλή που να λέ­ει ότι η -όποια- κυβέρνηση δεν θα εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ, δεν έχει προηγούμενο. Και μάλιστα, για να είναι σί­γουροι οι δανειστές ζήτησαν και ειδικά αυτή η διάταξη γράφτη­κε στην αγγλική γλώσσα».


Κοινοποίηση Φραγκούλη Φράγκου
ανάρτησης staratalogia.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ