Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

«Φωτιά» ο ΕΦΚΑ για όσους έχουν παράλληλη απασχόληση

Εισφορές «φωτιά» και μάλιστα αναδρομικές (από την αρχή του 2017) θα πληρώσουν οι ασφαλισμένοι με παράλληλη και πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όσοι δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από έναν φορείς, πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα.

Αυτό θα αφορά μισθωτούς που διατηρούν παράλληλα και μπλοκάκι, ή έχουν κάποια αγροτική δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα, όσοι ήταν ασφαλισμένοι στο ταμείο της κύριας δραστηριότητάς τους, απαλλάσσονταν από την καταβολή δεύτερης ασφαλιστικής εισφοράς. Πλέον, όμως, αυτό αλλάζει.

Η διπλή ασφάλιση θα ισχύει και για δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι παράλληλα είναι και μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται το ποσό των 5.860,80 ευρώ και ως κατώτατο όριο το ποσό των 586,08 ευρώ. Το κατώτατο όριο ισχύει ακόμη κι αν πρόκειται για μισθωτό κάτω των 25 ετών ή για ελεύθερο επάγγελμα ή για αυτοαπασχόληση κάτω της πενταετίας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία του Τύπου», οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση (παλαιοί ή νέοι), που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ:
  • Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή 20% (6,67% οι εργαζόμενοι, 13,33% οι εργοδότες).
  • Ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης.

Αν οι επαγγελματίες έχουν δύο ή τρεις συμπληρωματικές δραστηριότητες από τις οποίες αποκτούν εισόδημα, τότε καλούνται να καταβάλουν για κάθε εισόδημα που λαμβάνουν από διαφορετικό φορέα και την ανάλογη εισφορά.

Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους που ασκούν νόμιμα, δεύτερη συμπληρωματική απασχόληση, από 1/1/2017, το κάθε επιπλέον ευρώ που δηλώνουν από παράλληλη εργασία, θα έχει την εισφορά του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης, τα εισοδήματα θα εντοπίζονται μέσω εφορίας και θα αθροίζονται έτσι, ώστε να διαπιστωθεί ποιο είναι μεγαλύτερο και τι εισφορά θα έχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ME ΜΙΚΡΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ